stemningsbilde
NYHETERPRAKTISK INFORMASJONSPØRSMÅL OG SVARFOR MEDIABILDERTIDLIGERE NM

Ofte stilte spørsmål


Fra NM i speiding 2011. Foto: Carl-Frederic Salicath.

Hva er NM i speiding?

NM i speiding er en konkurranse som arrangeres i juni hvert år av Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne. Patruljer fra hele landet konkurrerer først innad i kretsene, og de beste kommer til NM i speiding. Gjennom en helg fyllt av vennskapelig konkurranse konkurrerer patruljene om seieren.

Hvor lenge har NM i speiding eksistert?
NM i speiding ble arrangert av Norges speiderforbund første gang i 1989.

Fra 2009 har NM i speiding vært arrangert som et fellesarrangement mellom Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne.

Hva slags regler gjelder for patruljen på NM?
Deltakerne skal være i troppsalder i henhold til eget forbunds aldersinndeling. Det gis normalt ikke dispensasjon fra den øvre aldersgrensen på 10. klasse. En patrulje består av minst tre og maks åtte medlemmer. Det er ikke anledning til å sette sammen en patrulje bestående av speidere som normalt ikke er i samme patrulje. 

Hvor mange patruljer kan kretsen sende?
Kretsens antall betalende medlemmer (alle aldre) per 31.12. to år før arrangementet, avgjør hvor mange patruljer som kan delta fra den enkelte krets. 

  • Kretser som har inntil 300 medlemmer kan sende 2 patruljer.
  • Kretser som har mellom 301 og 700 medlemmer kan sende 3 patruljer
  • Kretser som har mellom 701 og 1500 medlemmer kan sende 4 patruljer.
  • Kretser som har flere enn 1500 medlemmer kan sende 5 patruljer.

Kretser hvis medlemstall per 31.12. året før NM har steget til neste kategori, kan sende ytterligere en patrulje. Kretser med synkende medlemstall behøver ikke redusere antall deltakende patruljer.


Reiseleder
Alle patruljer må ha en reiseleder over 18 år, men én og samme person kan være reiseleder for flere patruljer. Reiseledere må være til disposisjon for arrangør under arrangementet. Om reiseleder ikke kan hjelpe arrangøren, må dette godkjennes av arrangøren før konkurransestart. Meld gjerne inn eventuelle ønsker for hvilken type post du helst vil bemanne ved påmelding. Reiselederen trenger ikke være godkjent leder, men må meldes på via eget forbund pga sjekk av politiattest. Gruppene har selv ansvar for at reiselederne de sender til NM oppfyller dette kravet. 


Ta gjerne kontakt ved spørsmål – du når oss enklest på facebook

Søk i nmispeiding.no
Googlesøk i nmispeiding.no
NM i speiding arrangeres av KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund. Kontakt oss på 22 99 22 30 eller nsf@speiding.no